Active 120 Rapido maaikop

€ 37,25

· Max. Maaidraad-Ø 3,0 mm